ГАЛЕРИЯ  

ВХОД  March 2023
M T W T F S S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
мон
Европа директно
мон
мон
Електронни книги
Европа директно
Европа директно
УНСС - Кандидат-студентски прием
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

BG-г. Неделино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ул. "Напредък"93, За: Любомир Здравков Димитров, РБългария 4990, г. Неделино, Тел.: 03072 2267, E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Място/места за контакт: СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sounedelino.com.

Адрес на профила на купувача: www.sounedelino.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, КОНФИГУРИРАНЕ И ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА НА ИТ ПРОДУКТИ: 2 БРОЯ ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ, 4 БРОЯ МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОРА, 32 БРОЯ ЛАПТОПА, 3 БРОЯ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА – ЛАЗЕРНИ, ЧЕРНО-БЕЛИ, 1 БРОЙ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО – ЛАЗЕРНО, ЦВЕТНО

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30213100, 30232000

Описание:

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Периферни устройства

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

2 БРОЯ ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ, 4 БРОЯ МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОРА, 32 БРОЯ ЛАПТОПА, 3 БРОЯ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА – ЛАЗЕРНИ, ЧЕРНО-БЕЛИ, 1 БРОЙ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО – ЛАЗЕРНО, ЦВЕТНО Прогнозната стойност на поръчката е с включено ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Неделино, ул. "Напредък"93, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години считано от датата на подаване на офертата не по-малко от 2 /два/ договора за доставки сходни с предмета на поръчката Обстоятелството се доказва с 2. Списък на доставки сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Срок за изпълнение на поръчката – П1-30% 2. Време за отстраняване на повреда на място – П2-20% 3. Ценово предложение – П3-50%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.sounedelino.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/11/2014
В момента има 22 посетителя в сайта
   
| Вторник, 21. Март 2023 || Designed by: LernVid.com |